Oops...
Slider with alias tara not found.
  • שם הלקוח – עיריית עפולה
  • היקף כספי –כ11 מליון ₪ במימון ל7 שנים.
  • שנות ביצוע 2016- בביצוע
  • כמות פנסים -6500
  • בקרה ותקשורת –כן.

אספקה,התקנה, תחזוקה ומימון של כ6,500 פנסי תאורת רחובות הכוללים תקשורת ובקרה על כלל התאורה העירונית, כולל שילוב שרותי עיר חכמה.

חזרה לפרוייקטים נבחרים