Oops...
Slider with alias tara not found.
  • שם הלקוח – אמות
  • היקף כספי –כרבע מליון ₪.
  • שנות ביצוע 2016
  • כמות פנסים -150
  • בקרה ותקשורת –לא.

אספקה והתקנה של כ150 פנסי תאורת חוץ במתחם הקניות B7 בבאר שבע. הפרוייקט כלל החלפה של פנסי 400 וואט בפנסי 100 וואט בלבד עם חיסכון של כ80% בעלויות החשמל לתאורה.

חזרה לפרוייקטים נבחרים