Oops...
Slider with alias tara not found.
  • שם הלקוח – יישובי חבל מעון
  • היקף כספי –כרבע מליון ₪.
  • שנות ביצוע 2016
  • כמות פנסים -120
  • בקרה ותקשורת –כן.

אספקה התקנה ובקרה של כ110 פנסי תאורת פנים (HI-BAY ) בבית אריזה חדש ביישובי חבל מעון. הפרוייקט כלל אספקה של פנסי 150 וואט הכוללים תקשורת ובקרה לצורך חיסכון מוגבר של עלויות התאורה ואפשרות ניהול מערך התאורה.

חזרה לפרוייקטים נבחרים