גופי תאורה

הקטנה ניכרת בהוצאות האנרגיה בניהול נכון של צריכת חשמל.