פרוייקט ירוחם

התייעלות אנרגטית משולבת בשיפור איכות האוויר