פרוייקט הר מנוחות

התייעלות אנרגטית משולבת בשיפור איכות האוויר