מערכות רכבים חשמליים

בתחום הטעינה אנו מציעים שירות EPC מלא הכולל: תכנון, אספקה, הקמה, תחזוקה ותפעול.
אופציות מימון מגוונות.

עיריית הרצליה עמדות טעינה

פרויקט עמדות טעינה במעלונים

פרויקט WeWork הרצליה

בניין עיריית נס ציונה

עמדת טעינה אוניברסיטה עברית ירושלים (מרכז קוסל)