המועצה המקומית בנימינה – גבעת עדה

התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות