בקרה ואנליטיקה

בתחום ההתייעלות בתאורה בישובים, עיריות ומועצות אנו משלבים, שירותי עיר חכמה באמצעות מערכת בקרה חדשנית שפיתחנו ונותנים את האפשרות לספק פתרונות למגוון תחומים כגון: תפעול שטחי חניה, מגרשי ספורט, תאורת רחוב וגנים וכדומה.

באמצעות מערכות הבקרה ניתן לזהות ולבצע ניתוחים סטטיסטים למגוון אובייקטים שנמצאים בתנועה כגון: עומסי תנועה, תפוסת חניה וכדומה.באמצעות כלים מובנים במערכת הבקרה, ניתן לשלב את הנתונים שמתקבלים בזמן אמת או נתונים סטטיסטיים ולשלב אותם במנגנוני הבקרה ותפעול התאורה.

מערך החלפת התאורה הישנה בישובים לתאורת לד חדשנית, מאפשרת חיסכון משמעותי בהוצאות צריכות החשמל.

מערכות בקרה כחלק מפרויקטי תשתית


השילוב של וידיאו האנליטיקה במערכת הבקרה, מאפשר לנו לספק עושר של פתרונות למגוון תחומים כגון תפעול שטחי חניה, מגרשי ספורט, מחסנים גדולים, תאורת רחוב וגנים וכדומה.
באמצעות וידיאו האנליטיקה ניתן לזהות ולבצע ניתוחים סטטיסטים למגוון אובייקטים שנמצאים בתנועה כגון: אנשים, רכבים גדולים וקטנים , עומסי תנועה, תפוסת חניה וכדומה. באמצעות כלים מובנים במערכת הבקרה של לדיטק, ניתן לשלב את הנתונים שמתקבלים בזמן אמת או נתונים סטטיסטיים ולשלב אותם במנגנוני הבקרה ותפעול התאורה.

בקרה ואנליטיקה

בקרה – אינטגרציה עם כלי בקרה לערים חכמות

מערכת הבקרה של לדיטק מאפשרת אינטגרציה עם מערכות בקרה נוספות של לדיטק או של ספקים נוספים כדוגמן: מערכות לניהול איכות האוויר, מערכות לבקרה מים , מערכות לניהול פינוי אשפה, מערכות רמזורים, מיזוג אוויר וכדומה.

מבנה מערכת בקרה

מבנה מערכת בקרה