בניין עיריית נס ציונה

התייעלות אנרגטית משולבת בשיפור איכות האוויר